Amsterdam Mirakelstad
Stichting  DE  HEILIGE  STEDE
Amsterdam, 2021
Apokalyps 5:12 : “en zij riepen luid: ‘Waardig is het lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.”
In de Encycliek “Ecclesia de Eucharistia” zegt Paus Johannes Paulus: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.” Paus Johannes Paulus II heeft ook gezegd dat al het kwaad van de wereld overwonnen kan worden door de grote kracht van de Altijddurende Eucharistische Aanbidding. Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste initiatieven die hij nam: de instelling van de Altijddurende Aanbidding in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Over het doorbrengen van één uur in Aanbidding bij het Allerheiligste, zei Paus Johannes Paulus II: "Met elk heilig uur van Aanbidding dat u doet, brengt u de hele wereld en iedereen in de wereld dichter bij Christus."
5VV